Privacyverklaring DieJazzPast

Ons website-adres is: https://diejazzpast.nl.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. DieJazzPast heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

De hieronder genoemde maatregelen hebben met name betrekking op de leden van DieJazzPast en op bezoekers van zowel onze website als onze voorstellingen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Gegevensbescherming

1) DieJazzPast bewaart de volgende gegevens op de ledenpagina van haar website:

– NAW-gegevens van haar leden en de dirigent  
– emailadressen van alle leden en de dirigent
– Notulen van haar bestuursvergaderingen, waarin leden bij naam worden genoemd.
De ledenpagina is alleen toegankelijk voor leden en is beveiligd met een wachtwoord.

2) Op het openbare gedeelte van de website, onder het kopje wie-is-wie staan een informatie-stukje en een foto van ieder lid. Deze informatie is door de leden zelf aangeleverd, en met instemming van de leden op de website geplaatst.

3) DieJazzPast bewaart bovengenoemde gegevens ook in een Dropboxmap die uitsluitend toegankelijk is voor de  drie bestuursleden van DieJazzPast. In deze Dropboxmap worden daarnaast de volgende gegevens bewaard:

– gegevens van optredens (contactpersonen, locaties, contracten en facturen)

– de overeenkomsten met de dirigent en met regisseurs
– inschrijfgegevens KvK

N.B. De informatie over de leden op de website staat in een website-database waartoe ook de provider van onze website toegang heeft.

4) Mailinglists en kaartverkoop
Voor onze voorstellingen verkopen we toegangskaartjes via onze website. We bewaren de namen en emailadressen van de bestellers gedurende 2 jaar op een andere website (aspidistra.nl) die uitsluitende toegankelijk is voor de websitebeheerder. Daarna worden de gegevens gewist.
Binnen de bewaarperiode van twee jaar kunnen we bestellers per mail attenderen op een volgend optreden. De geadresseerde heeft dan de mogelijkheid aan te geven verder geen mail meer te willen ontvangen.

DieJazzPast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit voor het koor nodig is.
  • DieJazzPast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Om ge├»nteresseerden te informeren over onze activiteiten.
  • Om de kaartverkoop te stimuleren.

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer DieJazzPast bij een evenement beeld- of geluidopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers.

Diensten aan/van derden

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA zal DieJazzPast uitsluitend het aantal leden van het koor op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden. DieJazzPast verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie DieJazzPast persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot contact@diejazzpast.nl. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert DieJazzPast je gegevens uit die database.
Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Social media buttons

DieJazzPast wil berichten gemakkelijk delen, en maakt daarvoor bij digitale communicatie gebruik van Facebook. Facebook werkt met cookies en houdt zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van Facebook kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Utrecht, DieJazzPast, 1 februari 2019